Õpetajad

Matemaatika

Keemia

Füüsika

Inglise keel

Saksa keel

Eesti keel

Vene keel ja kirjandus

Eesti kultuuri ajalugu

Ajalugu, Inimeseõpetus

Geograafia

Bioloogia

Arvutiõpetus

Muusika

Kunst

Algkool

Kehaline kasvatus

Tööõpetus

Stamer Belnor Game Club SK-Budo