Tallinna Tõnismäe Reaalkooli 2015/2016 õa eesmärgid

 

1.Kooli õppekava jätkuv arendamine.
2. Õpilaste funktsionaalse lugemisoskuse ja loovuse arendamine õppeainete lõimingu kaudu:
  • osalemine erinevates projektides,  teemapäevade ja –nädalate läbi viimine;
  • tähelepanu pööramine mõistete seletamisele ja sõnavara rikastamisele;
  • õpilaste suunamine  iseseisvale tööle tekstiga.
3.  Positiivse õpetamiskogemuse ja -metoodika jagamine kolleegidega (koolis ja väljaspool kooli).  
Stamer Belnor Game Club SK-Budo