Tallinna Tõnismäe Reaalkooli 2016/2017 õa eesmärgid

 

 Tallinna Tõnismäe Reaalkooli 2016/2017 õa eesmärgid:
1. Kooli AK tegevuskava aastateks 2017-2019 koostamine ja kinnitamine
2. Pedagoogide metoodilise arengu toetamine ja tõhustamine.
3. Projektitegevuse laiendamine ja aktiviseerimine.
4. Õpikeskkonna turvalisuse tugevdamine, e-õpilaspiletite kasutusele võtmine.
 

Budolinn Raduga TTRK sõprade selts Atlasnet