Tallinna Tonismäe ReaalkoolTTRK tunniplaan 2017/2018 Untis 2017
Tallinn,Pärnu mnt 5012.1.2018 14:13


Reede
1
2
3
4
5
6
7
8
9
32-tö
Der. 7a
Der. 4a
Der. 6b
Der. 9b
107
Mat 12-1
Rob 10-1
Rob. 8a
Rob. 9b
109
Gus 12-2
Gus 11-1
115
Raj. 4c
Raj. 5b
Raj. 5a
Raj. 5b
Raj. 4b
Raj. 7b
Raj. 8b
118
Min 4b
Min 4c
121
Orl 6b
Orl 6c
Orl 4a
Skv 4b
Skv 5b
Skv 8a
Skv 9a
125
Eur. 3a
Eur. 7a
Eur. 4a
Eur. 6b
Eur. 9b
205
Jev 10-1
Jev 11-1
Jev. 8a
Jev. 9b
Jev 7a
207
Nau 3d
Los 5c
Tal 9a
Jem. 5c
Tal 10-2
209
Sev 4a
Sev. 9a
Gre. 2a
Sev. 6b
Sev. 4b
Sev 3d
Sev. 8b
216
Kol 8a
Kol 7b
KorJ. 9a
KorJ. 7a
Pra. 5c
Sel. 7b
217
Pol 4c
Tsav 7b
Tsav 6c
Tsav 6a
Tsav 8b
218
Kro. 2a
Roz. 9a
Roz. 6a
Roz. 11-1
Roz. 9b
219
Pra. 4c
Pra. 4a
Pra. 5a
Pra. 6b
Sel. 11-1
Pra. 9b
Pra. 6c
220
Puu. 8a
Puu. 8a
Puu. 6a
Puu. 11-1
Puu. 12-1
Puu. 6c
222
KalO 6c
KalO 9b
KalO 6a
KalO 12-2
KalO 12-1
KalO 6c
308
Kub 1c
Kub 1c
Kub 1c
Kub 1c
Kro. 3c
310
Pol 1a
Kro. 1a
Pol 1a
Kro. 2b
311
Ofi 1b
Ofi 1b
Ofi 1b
Orl 3a
Ofi 3b
312
Var 3c
Var 3c
Var 3c
Var 3c
Kar. 3c
313
Mus 11-1
Mus 10-2
Mus 12-1
Mus 12-2
Mus 10-1
Mus 11-2
315
Kin 6b
Kin 6c
Orl 3b
Kin. 8a
Kin 6a
316
Ait 11-2
Tan. 9a
Ait. 7a
Ait. 8a
317
Kor 5a
Kor 5b
Kor 5c
Kor 4a
405
Sel. 1a
Kol 3a
Nau 3d
Kar 3a
407
Los 2c
Los 4b
Kro. 2c
Los 2c
Los 2c
408
Kar 3d
Kar. 3b
Dzi 3b
Nau 3d
Dzi 3b
409
Sel. 2a
Uus 2a
Sel. 2c
Uus 2a
Uus 2a
Uus 5a
410
Bol 2b
Bol 2b
Sel. 2b
Bol 2b
411
Vel. 3a
Vel. 2c
Vel. 2a
Gre. 10-1
Vel. 11-1
412
Kir 12-2
Kir 6a
Kir 6b
Kir 6c
413
Aki 11-1
Gre. 2c
Aki 11-2
Min 4c
Min 5c
415
Auz 8b
Auz 9b
Auz 7b
Auz 10-1
416
Rup. 5b
Rup. 12-1
Rup. 5b
Rup. 7a
Rup. 11-1
417
Sve. 4b
Sve. 8a
Sve. 12-1
Sve. 10-1
Sve. 9a
Sve. 9b
418
Lai 5a
Lai. 3b
Lai. 8a
Lai. 10-1
Gre. 11-1
419
Ast. 4b
Ast. 4a
Ast. 12-1
Ast. 7a
Ast. 9a
Ast. 9b
aula
Mus. 6a
Leo 3a
Leo 3d
Pol 1a
Ofi 1b
Leo 4a
võiml
Zah 5c
Zah 4c
Zah 5a
Zah 5b
v
Nr. Õp,Aine,Ruum Kl Aeg Koolinädal Õpil Tekst Kimp Rea tekst 2 Õpperühm Nr. Õp,Aine,Ruum Kl Aeg Koolinädal Õpil Tekst Kimp Rea tekst 2 Õpperühm
1) Eur, To, 125 7a   1-42 30         23) Pra, EK, 219 9b   1-42 35        
  Der, To, 32-töökoda 7a     30           Roz, EK, 218 9b     35        
2) Eur, To, 125 4a   1-42 22         24) Pra, EK, 219 4a   1-42 22        
  Der, To, 32-töökoda 4a     22           Ast, IK, 419 4a     22        
3) Eur, To, 125 6b   1-42 30         25) Pra, EK, 219 6c   1-42          
  Der, To, 32-töökoda 6b     30           Puu, EK, 220 6c              
4) Eur, To, 125 9b   1-42 35         26) Puu, EK, 220 8a   1-42 31        
  Der, To, 32-töökoda 9b     35           Sve, IK, 417 8a     31        
5) Jev, F, 205 8a, 8b   1-42           27) Puu, EK, 220 8a   1-42 31        
  Rob, Ke, 107 8a, 8b                 Lai, IK, 418 8a     31        
6) Jev, F, 205 9b, 9a   1-42           28) Puu, Ko, 220 12-1, 12-2   1-42          
  Rob, Ke, 107 9b, 9a               29) Kar, EK, 312 3c   1-42          
7) Raj, EK, 115 4c   1-42             Kro, EK, 308 3c              
  Pra, EK, 219 4c               30) Sel, EK, 405 1a   1-42 22        
8) Rup, IK, 416 5b   1-42 25           Kro, EK, 310 1a     22        
  Raj, EK, 115 5b     25         31) Sel, EK, 410 2b   1-42 25        
9) Raj, EK, 115 5a   1-42 29           Kro, EK, 310 2b     25        
  Pra, EK, 219 5a     29         32) Kin, M, 315 8a, 8b   1-42          
10) Sev, EK, 209 4b   1-42 25           Ait, M, 316 8a, 8b              
  Raj, EK, 115 4b     25         33) Kro, EK, 407 2c   1-42          
11) Sel, EK, 216 7b   1-42 31           Sel, EK, 409 2c              
  Raj, EK, 115 7b     31         34) Kar, EK, 408 3b   1-42 27        
12) Sev, EK, 209 8b   1-42 35           Lai, IK, 418 3b     27        
  Raj, EK, 115 8b     35         35) Vel, IK, 411 2c   1-42          
13) Eur, EK, 125 3a   1-42 26           Gre, IK, 413 2c              
  Vel, IK, 411 3a     26         36) Gre, IK, 411 10-1, 10-2   1-42          
14) Pra, EK, 216 5c   1-42             Lai, IK, 418 10-1, 10-2              
  Jem, EK, 207 5c                 Sve, IK, 417 10-1, 10-2              
15) Roz, EK, 218 9a   1-42 37         37) Rup, IK, 416 11-1, 11-2   1-42          
  Sev, EK, 209 9a     37           Gre, IK, 418 11-1, 11-2              
16) Vel, IK, 411 2a   1-42 24           Vel, IK, 411 11-1, 11-2              
  Gre, IK, 209 2a     24         38) Rup, IK, 416 12-1, 12-2   1-42          
17) Pra, EK, 219 6b   1-42 30           Sve, IK, 417 12-1, 12-2              
  Sev, EK, 209 6b     30           Ast, IK, 419 12-1, 12-2              
18) KorJ, M, 216 9a, 9b   1-42           39) Rup, IK, 416 7a   1-42 30        
  Tan, M, 316 9a, 9b                 Ast, IK, 419 7a     30        
19) Ait, M, 316 7a, 7b   1-42           40) Sve, IK, 417 4b   1-42 25        
  KorJ, M, 216 7a, 7b                 Ast, IK, 419 4b     25        
20) Sel, EK, 409 2a   1-42 24         41) Ast, IK, 419 9a   1-42 37        
  Kro, EK, 218 2a     24           Sve, IK, 417 9a     37        
21) Roz, EK, 218 6a   1-42 20         42) Ast, IK, 419 9b   1-42 35        
  Puu, EK, 220 6a     20           Sve, IK, 417 9b     35        
22) Puu, EK, 220 11-1, 11-2   1-42           43) Mus, LKR, aula 6a, 9a, 9b, 8b   1-42          
  Sel, EK, 219 11-1, 11-2                                  
  Roz, EK, 218 11-1, 11-2                                  
Untis 2017         Kanna indeks üle         Untis Tunniplaani tarkvara
Tallinna Tonismae Reaalkool
Budolinn Raduga TTRK sõprade selts Atlasnet