Tallinna Tonismäe ReaalkoolTTRK tunniplaan 2017/2018 Untis 2017
Tallinn,Pärnu mnt 5016.3.2018 8:48


Reede
1
2
3
4
5
6
7
8
9
32-tö
Der. 7a
Der. 4a
Der. 6b
Der. 9b
107
Mat 12-1
Rob 10-1
Rob. 8a
Rob. 9b
109
Gus 12-2
Gus 11-1
Orl 6c
115
Raj. 4c
Raj. 5b
Raj. 5a
Raj. 5b
Raj. 4b
Raj. 7b
Raj. 8b
118
Min 4b
Min 4c
121
Orl 6b
Orl 3a
Orl 4a
Skv 4b
Skv 5b
Skv 8a
Skv 9a
125
Eur. 3a
Eur. 7a
Eur. 4a
Eur. 6b
Eur. 9b
205
Jev 10-1
Jev 11-1
Jev. 8a
Jev. 9b
Jev 7a
207
Nau 3d
Los 5c
Tal 9a
Jem. 5c
Tal 10-2
209
Sev 4a
Sev. 9a
Gre. 2a
Sev. 6b
Sev. 4b
Sev. 8b
216
Kol 8a
Kol 7b
KorJ. 9a
KorJ. 7a
Pra. 5c
Sel. 7b
217
Uus 5a
Pol. 4c
Tsav 7b
Tsav 6a
Tsav 8b
218
Kro. 2a
Roz. 9a
Kar. 3d
Roz. 6a
Roz. 11-1
Roz. 9b
219
Pra. 4c
Pra. 4a
Pra. 5a
Pra. 6b
Sel. 11-1
Pra. 9b
Pra. 6c
220
Puu. 8a
Puu. 8a
Puu. 6a
Puu. 11-1
Puu. 12-1
Puu. 6c
222
KalO 6c
KalO 9b
KalO 6a
KalO 12-2
KalO 12-1
KalO 6c
308
Kub 1c
Kub 1c
Kub 1c
Kub 1c
Kro. 3c
310
Pol 1a
Kro. 1a
Pol 1a
Kro. 2b
Nau 3d
Nau 3d
311
Ofi 1b
Ofi 1b
Ofi 1b
312
Var 3c
Var 3c
Var 3c
Kar. 3c
Var 3c
313
karh 11-1
karh 10-2
karh 12-1
karh 12-2
karh 10-1
karh 11-2
315
Kin 6b
Kin 6c
Orl 3b
Kin. 8a
Kin 6a
316
Ait 11-2
Tan. 9a
Ait. 7a
Ait. 8a
317
Kor 5a
Kor 5b
Kor 5c
Kor 4a
405
Nau 3d
Sel. 1a
Kol 3a
Kol 3a
Kol 5a
407
Los 2c
Los 4b
Kro. 2c
Los 2c
Los 2c
408
Dzi 3b
Kar. 3b
Dzi 3b
Nau 3d
Dzi 3b
409
Sel. 2a
Uus 2a
Sel. 2c
Uus 2a
Uus 2a
Kar 3a
410
Bol 2b
Bol 2b
Sel. 2b
Bol 2b
411
Vel. 3a
Vel. 2c
Vel. 2a
Gre. 10-1
Vel. 11-1
412
Kir 12-2
Kir 6a
Kir 6b
Kir 6c
413
Gre. 2c
Aki 11-2
Min 4c
Min 5c
Aki 11-1
415
Auz 8b
Auz 9b
Auz 7b
Auz 10-1
416
Rup. 5b
Rup. 12-1
Rup. 5b
Rup. 7a
Rup. 11-1
Vel. 11-1
417
Sve. 4b
Sve. 8a
Sve. 12-1
Sve. 10-1
Sve. 9a
418
Lai. 3b
Lai. 8a
Lai. 10-1
Gre. 11-1
419
Ast. 4b
Ast. 4a
Ast. 12-1
Ast. 7a
Ast. 9a
aula
karh. 6a
Pol 1a
Ofi 1b
Leo 4a
võiml
Zah 5c
Zah 4c
Zah 5a
Zah 5b
v
Nr. Õp,Aine,Ruum Kl Aeg Koolinädal Õpil Tekst Kimp Rea tekst 2 Õpperühm Nr. Õp,Aine,Ruum Kl Aeg Koolinädal Õpil Tekst Kimp Rea tekst 2 Õpperühm
1) Eur, To, 125 7a   1-42 30         24) Puu, EK, 220 11-1, 11-2   1-42          
  Der, To, 32-töökoda 7a     30           Sel, EK, 219 11-1, 11-2              
2) Eur, To, 125 4a   1-42 22           Roz, EK, 218 11-1, 11-2              
  Der, To, 32-töökoda 4a     22         25) Pra, EK, 219 9b   1-42 35        
3) Eur, To, 125 6b   1-42 30           Roz, EK, 218 9b     35        
  Der, To, 32-töökoda 6b     30         26) Pra, EK, 219 4a   1-42 22        
4) Eur, To, 125 9b   1-42 35           Ast, IK, 419 4a     22        
  Der, To, 32-töökoda 9b     35         27) Pra, EK, 219 6c   1-42          
5) Jev, F, 205 8a, 8b   1-42             Puu, EK, 220 6c              
  Rob, Ke, 107 8a, 8b               28) Puu, EK, 220 8a   1-42 31        
6) Jev, F, 205 9b, 9a   1-42             Sve, IK, 417 8a     31        
  Rob, Ke, 107 9b, 9a               29) Puu, EK, 220 8a   1-42 31        
7) Raj, EK, 115 4c   1-42             Lai, IK, 418 8a     31        
  Pra, EK, 219 4c               30) Puu, Ko, 220 12-1, 12-2   1-42          
8) Rup, IK, 416 5b   1-42 25         31) Kar, EK, 312 3c   1-42          
  Raj, EK, 115 5b     25           Kro, EK, 308 3c              
9) Raj, EK, 115 5a   1-42 29         32) Sel, EK, 405 1a   1-42 22        
  Pra, EK, 219 5a     29           Kro, EK, 310 1a     22        
10) Sev, EK, 209 4b   1-42 25         33) Sel, EK, 410 2b   1-42 25        
  Raj, EK, 115 4b     25           Kro, EK, 310 2b     25        
11) Sel, EK, 216 7b   1-42 31         34) Kin, M, 315 8a, 8b   1-42          
  Raj, EK, 115 7b     31           Ait, M, 316 8a, 8b              
12) Sev, EK, 209 8b   1-42 35         35) Kro, EK, 407 2c   1-42          
  Raj, EK, 115 8b     35           Sel, EK, 409 2c              
13) Eur, EK, 125 3a   1-42 26         36) Kar, EK, 408 3b   1-42 27        
  Vel, IK, 411 3a     26           Lai, IK, 418 3b     27        
14) Pra, EK, 216 5c   1-42           37) Vel, IK, 411 2c   1-42          
  Jem, EK, 207 5c                 Gre, IK, 413 2c              
15) Roz, EK, 218 9a   1-42 37         38) Vel, IK, 411 2a   1-42 24        
  Sev, EK, 209 9a     37           Gre, IK, 209 2a     24        
16) Vel, IK, 411 2a   1-42 24         39) Gre, IK, 411 10-1, 10-2   1-42          
  Gre, IK, 209 2a     24           Lai, IK, 418 10-1, 10-2              
  Sev, EK, 209 3d   1-42             Sve, IK, 417 10-1, 10-2              
  Kar, EK, 218 3d               40) Rup, IK, 416 11-1, 11-2   1-42          
17) Pra, EK, 219 6b   1-42 30           Gre, IK, 418 11-1, 11-2              
  Sev, EK, 209 6b     30           Vel, IK, 411 11-1, 11-2              
18) KorJ, M, 216 9a, 9b   1-42           41) Rup, IK, 416 12-1, 12-2   1-42          
  Tan, M, 316 9a, 9b                 Sve, IK, 417 12-1, 12-2              
19) Ait, M, 316 7a, 7b   1-42             Ast, IK, 419 12-1, 12-2              
  KorJ, M, 216 7a, 7b               42) Rup, IK, 416 7a   1-42 30        
20) Pol, M, 217 4c   1-42             Ast, IK, 419 7a     30        
  Tsav, A, 217 6c   1-42           43) Vel, IK, 416 11-1, 11-2   1-42          
21) Sel, EK, 409 2a   1-42 24         44) Sve, IK, 417 4b   1-42 25        
  Kro, EK, 218 2a     24           Ast, IK, 419 4b     25        
22) Sev, EK, 209 3d   1-42           45) Ast, IK, 419 9a   1-42 37        
  Kar, EK, 218 3d                 Sve, IK, 417 9a     37        
23) Roz, EK, 218 6a   1-42 20         46) karh, LKR, aula 6a, 9a, 9b, 8b   1-42          
  Puu, EK, 220 6a     20                            
Untis 2017         Kanna indeks üle         Untis Tunniplaani tarkvara
Tallinna Tonismae Reaalkool
Budolinn Raduga TTRK sõprade selts Atlasnet