TUGISÜSTEEMID KÄESOLEVAL ÕPPEAASTAL

Logopeed (õpiabirühma õpetaja) Кab. 115 Es., K. kell 09:00-13:00

T., N., R. kell 09:00-17:00

Psühholoog Кab. 111 Es., kell 10:00-18:00

K. kell 8:00-18:00

Pikapäevarühm Kab. 122 E.-R. kell. 11:45-16:45

Pikapäevarühm

PPR Kasvataja  Nauts, Regina

naureg@ttrk.tln.edu.ee  +372 5532498

PPR ajakava

11.45-12.00 laste saabumine, mängud
12.00-13.00 laua-ja loovusmängud
13.00-13.25 lõuna
13.25-14.45 jalutuskäik
14.45-15.45 tundideks valmistumine
15.45-16.45 mängud ja huvitegevus, kojuminek

Pikapäevarühmas töötab kvalifitseeritud kasvataja-spetsialist, kes loob tingimused õpilaste
õppe-ja kasvatustööks arvestades nende ealisi iseärsusi. Kasvataja loeb lastele raamatuid,
arutleb loetu üle, õpetab luuletusi, käsitööd, korraldab ekskursioone ja jalutuskäike, aitab
tundideks valmistuda. Ta püüab igas lapses äratada armastust teadmiste saamise vastu,
innustab iseseisvalt mõtlema ja raskusi ületama.

Budolinn Raduga TTRK sõprade selts Atlasnet