Основные цели в 2016-2017 учебном году

Tallinna Tõnismäe Reaalkooli 2016/2017 õa eesmärgid 

1. Kooli AK tegevuskava aastateks 2017-2019 koostamine ja kinnitamine 

2. Pedagoogide metoodilise arengu toetamine ja tõhustamine.

3. Projektitegevuse laiendamine ja aktiviseerimine. 

4. Õpikeskkonna turvalisuse tugevdamine, e-õpilaspiletite kasutusele võtmine. 

Budolinn Raduga TTRK sõprade selts atlasnet