10/12.2013

Основные цели в 2015-2016 учебном году

1.Kooli õppekava jätkuv arendamine.

2. Õpilaste funktsionaalse lugemisoskuse ja loovuse arendamine õppeainete lõimingu kaudu:

  • salemine erinevates projektides,  teemapäevade ja –nädalate läbi viimine;
  • tähelepanu pööramine mõistete seletamisele ja sõnavara rikastamisele;
  • õpilaste suunamine  iseseisvale tööle tekstiga.

3.  Positiivse õpetamiskogemuse ja -metoodika jagamine kolleegidega (koolis ja väljaspool kooli).  

Stamer ehitus Bellnor Game Club SK-Budo