17/10.2017

BIOLOOGIA, LOODUSÕPETUS JA EESTI KEEL

 16.oktoobril käisid 12. klasside õpilased 3-tunnisel matkal Käsmu poolsaarel.

Matka teemaks oli „Inimmõju ranniku kooslustele“.  Matkajuhid tutvustasid õpilastele ranniku maastiku ning elustiku omapära, metsas ellujäämise nippe. Pärast toimus orienteerumine Käsmu külas. Matk toimus Tallinna Haridusameti poolt toetatud Lehola loodushariduslike programmide raames. Programm on mõledud 1.-12. klassidele ja pakub õpilastele põnevaid tunde muuseumides, matku ning praktilisi tegevusi looduskeskustes üle Eesti.

Sama programmi raames osalesid 16.oktoobril 5.klasside õpilased tunnis  Puhta Vee Teemapargis.

Natalia Jemets.

БИОЛОГИЯ, ПРИРОДОВЕДЕНИЕ и ЭСТОНСКИЙ ЯЗЫК

16 октября ученики 12 класса отправились в трёхчасовой поход по полуострову Кясму. Темой похода стало влияние человека на природное сообщество побережья Балтийского моря.

Руководители похода рассказали учащимся об особенностях прибрежной флоры и фауны, а так же поделились приёмами выживания в лесу. Поход закончился ориентированием в деревне Кясму. Поход проходил в рамках образовательных уроков центра Лехола при финансовой поддержке Таллиннского Отдела образования.

Программой будут охвачены все классы школы, и уроки пройдут в музеях и природных  центрах по всей Эстонии. В рамках этой программы 16 октября ученики пятых классов участвовали в уроках Парка Чистой воды.

Наталия Емец.

 

 

Budolinn Raduga TTRK sõprade selts atlasnet