Tallinna Tonismäe ReaalkoolTTRK tunniplaan 2017/2018 Untis 2017
Tallinn,Pärnu mnt 502.04.2018 9:44


Teisipäev
1
2
3
4
5
6
7
8
9
32-tö
Der. 8b
Der. 5b
Der. 8a
Der. 7b
107
Rob 10-2
Rob 11-1
Rob 10-1
109
KorJ. 9a
Tan 10-2
Pol 4c
115
Raj. 5a
Raj. 4c
Raj. 4b
Raj. 5b
Raj. 7b
118
KorJ. 7a
Bur 7b
KalI 9a
KalI 9a
Kor. 10-1
Kor. 10-1
121
Tul 5c
Tul 5a
Tul 8a
Skv 6c
Skv 11-2
Skv 8b
125
Eur. 8b
Eur. 5b
Eur. 8a
Eur. 7b
205
BelT 12-2
BelT 12-1
KalI 9b
Tul 5b
207
Val 8a
Val 10-1
Val 9b
Val 7b
Val 11-1
Val 9a
209
Sev. 3d
Sev. 6b
Sev. 7a
Sev. 4b
Sel. 7b
Sev. 4a
216
Kos 11-1
Kos 11-2
Kos 10-1
Kos 10-2
Kos 12-1
Kos 12-2
217
Sot 12-1
Sot 12-2
Jem. 12-1
Gre. 10-1
Gre. 11-1
218
Kro. 2b
Kro. 2a
Roz. 6a
Roz. 9b
Roz. 12-1
Roz. 10-1
Roz 9a
219
Kar. 3d
Pra. 6b
Pra. 4c
Pra. 9b
Pra. 4a
Pra. 5c
220
Puu. 8a
Puu. 6a
Kar. 3a
Puu. 12-1
Puu 6c
Puu 8a
222
KalO 7a
KalO 6b
KalO 8b
KalO 9a
KalO 11-1
KalO 6a
Drj. 11-2
308
Kub 1c
Kub 1c
Kub 1c
Gre. 2a
310
Pol 1a
Pol 1a
Kro. 3c
Kro. 1b
Pol 4c
311
Los 4b
Ofi 1b
Ofi 1b
Ofi 1b
Sel. 1b
312
Var 3c
Kar. 3c
313
Orl 3c
Orl 1a
Gre. 6b
Tul 7b
Orl 6a
315
Kin 6a
Kin 6c
Kin. 8a
Mih. 6b
Kin 6b
316
Ait. 7a
Ait. 8a
Ait 11-2
317
Kor 5c
Kor 5b
Kor 4a
Kor 5a
Tan 9b
405
Kol 3a
407
Sel. 2b
Los 2c
Los 2c
Los 2c
408
Jem. 5c
Orl 3b
Kar. 3b
409
Uus 2a
Sel. 2a
Uus 2a
Ofi 4b
Kro. 3b
410
Nau 3d
Bol 2b
Bol 2b
411
Vel 2c
Gre. 6a
Sel. 7a
Vel. 3a
Vel. 2a
Vel. 11-1
412
Kir 6b
Kir 6c
Uus 5a
Kir 12-2
Kir 12-1
413
Min 5b
Min 4c
Min 4b
Min 4a
Min 5c
Min 4a
415
Gre. 6c
Tan. 9a
Jem 10-1
Auz 7a
Auz 8b
416
Mih. 6c
Mih. 6a
Rup. 7b
Rup. 5c
Rup. 5b
Rup. 5c
Rup. 11-1
417
Sve. 10-1
Sve. 4b
Sve 4c
Sve. 8b
Sve. 9b
Sve. 10-1
418
Lai. 5a
Lai. 8a
Lai. 8b
Lai 5a
Lai 3b
419
Ast. 4b
Ast. 7b
Ast 4c
Ast. 4a
Ast. 9b
Ast. 4a
aula
Ofi 1b
Tor 2b
Tor 2c
Pol 1a
Kub 1c
võiml
Zah 5a
Zah 5c
Tor. 6a
Tor. 6b
Tor. 12-2
v
Ois. 6a
Ois. 6b
Ois. 12-2
Nr. Õp,Aine,Ruum Kl Aeg Koolinädal Õpil Tekst Kimp Rea tekst 2 Õpperühm Nr. Õp,Aine,Ruum Kl Aeg Koolinädal Õpil Tekst Kimp Rea tekst 2 Õpperühm
1) Eur, To, 125 8b   1-42 35         22) Roz, EK, 218 6a   1-42 20        
  Der, To, 32-töökoda 8b     35           Puu, EK, 220 6a     20        
2) Eur, To, 125 5b   1-42 25         23) Pra, EK, 219 9b   1-42 35        
  Der, To, 32-töökoda 5b     25           Roz, EK, 218 9b     35        
3) Eur, To, 125 8a   1-42 31         24) Pra, EK, 219 4a   1-42 22        
  Der, To, 32-töökoda 8a     31           Ast, IK, 419 4a     22        
4) Eur, To, 125 7b   1-42 31         25) Rup, IK, 416 5c   1-42          
  Der, To, 32-töökoda 7b     31           Pra, EK, 219 5c              
5) KorJ, MR, 109 9a, 9b   1-42           26) Puu, EK, 220 8a   1-42 31        
  Tan, MR, 415 9a, 9b                 Lai, IK, 418 8a     31        
6) Raj, EK, 115 5a   1-42 29         27) Kar, EK, 220 3a   1-42 26        
  Lai, IK, 418 5a     29           Vel, IK, 411 3a     26        
7) Raj, EK, 115 4c   1-42           28) Drj, Ri, 222 11-2, 11-1   1-42          
  Pra, EK, 219 4c               29) Vel, IK, 411 2a   1-42 24        
8) Sev, EK, 209 4b   1-42 25           Gre, IK, 308 2a     24        
  Raj, EK, 115 4b     25         30) Kar, EK, 312 3c   1-42          
9) Rup, IK, 416 5b   1-42 25           Kro, EK, 310 3c              
  Raj, EK, 115 5b     25         31) Sel, EK, 311 1b   1-42 20        
10) Sel, EK, 209 7b   1-42 31           Kro, EK, 310 1b     20        
  Raj, EK, 115 7b     31         32) Gre, IK, 313 6b   1-42 30        
11) Ait, M, 316 7a, 7b   1-42             Mih, IK, 315 6b     30        
  KorJ, M, 118 7a, 7b               33) Kin, M, 315 8a, 8b   1-42          
12) Roz, EK, 218 10-1, 10-2   1-42             Ait, M, 316 8a, 8b              
  Kor, UT, 118 10-1, 10-2               34) Rup, IK, 416 5c   1-42          
  Gre, IK, 217 10-1, 10-2                 Jem, EK, 408 5c              
13) Kor, UT, 118 10-1, 10-2   1-42           35) Kro, EK, 409 3b   1-42 27        
  Sve, IK, 417 10-1, 10-2                 Kar, EK, 408 3b     27        
14) Sev, EK, 209 3d   1-42           36) Gre, IK, 411 6a   1-42 20        
  Kar, EK, 219 3d                 Mih, IK, 416 6a     20        
15) Pra, EK, 219 6b   1-42 30         37) Gre, IK, 415 6c   1-42          
  Sev, EK, 209 6b     30           Mih, IK, 416 6c              
16) Sel, EK, 411 7a   1-42 30         38) Ast, IK, 419 7b   1-42 31        
  Sev, EK, 209 7a     30           Rup, IK, 416 7b     31        
17) Sev, EK, 209 4a   1-42 22         39) Sve, IK, 417 10-1, 10-2   1-42          
  Ast, IK, 419 4a     22         40) Sve, IK, 417 4b   1-42 25        
18) Jem, EK, 217 12-1, 12-2   1-42             Ast, IK, 419 4b     25        
  Puu, EK, 220 12-1, 12-2               41) Lai, IK, 418 8b   1-42 35        
  Roz, EK, 218 12-1, 12-2                 Sve, IK, 417 8b     35        
19) Rup, IK, 416 11-1, 11-2   1-42           42) Ast, IK, 419 9b   1-42 35        
  Gre, IK, 217 11-1, 11-2                 Sve, IK, 417 9b     35        
  Vel, IK, 411 11-1, 11-2               43) Tor, KK, võimla 6a   1-42 20        
20) Sel, EK, 407 2b   1-42 25           Ois, KK, v 6a     20        
  Kro, EK, 218 2b     25         44) Ois, KK, v 6b   1-42 30        
21) Sel, EK, 409 2a   1-42 24           Tor, KK, võimla 6b     30        
  Kro, EK, 218 2a     24         45) Ois, KK, v 12-2, 12-1   1-42          
                      Tor, KK, võimla 12-2, 12-1              
Untis 2017         Kanna indeks üle         Untis Tunniplaani tarkvara
Tallinna Tonismae Reaalkool
Budolinn Raduga TTRK sõprade selts atlasnet